Basisscholen in Oude Pekela blijven waar ze nu zitten

Oude Pekela - De basisscholen in Oude Pekela blijven op de locaties lesgeven waar ze nu zitten. Dat is gebouw De Groenling aan de Snaterlaan en het gebouw van de Clockschool aan de Sportlaan. Er wordt niet verhuisd en noodbouw blijkt niet nodig.

Dat is de uitkomst van intern beraad, die de betrokken besturen begin vorige week organiseerden. Met wat inschikken door alle partijen proberen de meesters en juffen het komende schooljaar de lessen te kunnen organiseren.

Het ruimteprobleem doet zich voor in De Groenling waar de Sint Willibrordusschool het meest in de knel zit. Middels Jenaplanonderwijs is deze school erg populair. Vandaar de groei. Ook cbs de Zevensprong kan meer ruimte gebruiken. Obs Hendrik
Wester heeft een lokaal over. Door ook andere ruimtes, een gemeenschappelijke, een technische en overige te gebruiken, kunnen de lessen komend jaar doorgaan.

Geprobeerd wordt om in de Feiko Clockschool een Integraal Kind Centrum (IKC) in te richten. Wanneer dit plaats vindt is onbekend. In een IKC kunnen kinderen tot 12 jaar terecht voor buitenschoolse opvang. In de Clockschool staat een vrij groot aantal lokalen leeg.