Kerncijfers recreatief fietsen en wandelen bij elkaar gebracht

Winschoten - Fietsen en wandelen zijn populaire vrijetijdsbestedingen. Bijna alle Nederlanders trekken er weleens met de fiets of te voet op uit. Als kennis- en informatiepunt en tevens beheerder van de landelijke routenetwerken brengen Fietsplatform en Wandelnet cijfers en trends over recreatief fietsen en wandelen in kaart. De kerncijfers over de grootste recreantengroep van Nederland zijn nu bij elkaar gebracht in een gezamenlijke infographic.

10,5 Miljoen Nederlanders wandelen voor het plezier (63 procent) en 8,2 miljoen fietsen voor het plezier (49 procent). Ze maken jaarlijks bijna 634 miljoen fiets- of wandeltochten van minimaal een uur buiten de vakanties om.

De bestedingen tijdens het fietsen en wandelen zijn aanzienlijk. In totaal wordt ruim 1,4 miljard uitgegeven tijdens wandel- en fietsactiviteiten of aan vervoer ernaartoe. Interessant detail is dat 7 procent van de wandelingen langer is dan 15 kilometer, maar dat deze wandelingen goed zijn voor 30 procent van de wandeluitgaven.

Kennis bundelen en delen

Een van de kerntaken van Fietsplatform en Wandelnet is het beheren van de lange-afstandsnetwerken voor fietsen en wandelen. Ook adviseren zij regio’s bij beheer, onderhoud en (door)ontwikkeling van de regionale routenetwerken. Vanuit hun rol als landelijke kenniscoördinator verzamelen, bundelen en delen ze hun expertise met andere partijen die direct of indirect met fiets- en wandelrecreatie te maken hebben, zoals het toeristisch bedrijfsleven, terreinbeheerders en kennis- en onderzoeksinstellingen.

Infografic

De infographic en andere feiten en cijfers staan op fietsplatform.nl en wandelnet.nl