Strak draaiboek voor verhuizing Ommelander Ziekenhuis naar Scheemda

Scheemda - Een groot aantal goederen heeft al een plek gevonden op de nieuwe locatie. Vanmorgen is begonnen met de verhuizing van de naar schatting 80 patiënten van de locatie Lucas in Winschoten naar het nieuwe Ommelander Ziekenhuis in Scheemda.

Deze verhuizing duurt naar alle waarschijnlijkheid de hele dag en wordt volgens een strak draaiboek uitgevoerd door ambulances en speciaal ingerichte verhuiswagens.

Fotograaf Marcel Lameijer was bij de verhuizing, die ondanks de aangekondigde strakke planning anderhalf uur eerder van start ging dan gepland, aanwezig om een aantal 'plaatjes te schieten'.