Staatsbosbeheer gaat verder met aanpak essentaksterfte in Oldambt

Winschoten - Staatsbosbeheer gaat in het Oldambt vanaf de tweede helft van juli weer verder met de aanpak van essentaksterfte. De noodzakelijke boswerkzaamheden starten dan in de dorpsbossen bij Nieuw Beerta, Ganzedijk, Nieuw Scheemda en ’t Waar en bij Scheemderzwaag (tussen Zwaagsterweg Scheemda en het nieuwe Ommelander Ziekenhuis).

Nu de bomen weer in blad staan valt het des te meer op. Veel essen krijgen nauwelijks blad en staan er maar armetierig bij. Dit wordt veroorzaakt door de essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen. Vanaf medio juli, na het broedseizoen, gaan we weer van start met de noodzakelijke boswerkzaamheden als gevolg van de essentaksterfte. 

Kleibossen
In onze provincie zijn met name de kleibossen op het Hogeland en in Duurswold en Oldambt zwaar getroffen door de essentaksterfte. De meeste van deze dorpsbossen zijn in tussen 1970 en 1990 aangeplant in het kader van de ruilverkaveling. In sommige dorpsbossen zijn toen vooral essen aangeplant, andere dorpsbossen bestaan uit meerdere boomsoorten, waaronder ook de es. De zieke essen kunnen gemakkelijk omvallen. Zeker als het effect van de essentaksterfte nog wordt versterkt door het voorkomen van honingzwam. Voor de veiligheid van de bosbezoeker en voor de toekomstige ontwikkeling van het bos verwijderen we de zieke essen uit de dorpsbossen.

Omwonenden informeren

Om omwonenden van de dorpsbossen te informeren over essentaksterfte en de noodzaak van de boswerkzaamheden worden ze vooraf geïnformeerd op welke locaties Staatsbosbeheer aan het werk gaan.

Op verschillende locaties worden excursies gehouden, zodat Staatsbosbeheer ook in gesprek kan gaan over de toekomstige ontwikkeling van het betreffende dorpsbos. Hiervoor ontvangen omwonenden een uitnodiging.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over essentaksterfte en duurzaam bosbeheer en houtoogst op de website: www.staatsbosbeheer.nl/essentaksterfte