Ondanks tekorten Bellingwedde en Vlagtwedde gezonde basis voor Westerwolde

Vlagtwedde - De jaarrekeningen van de voormalige gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde sluiten het jaar af met een tekort van in totaal 4,4 miljoen euro. Dit wordt deels veroorzaakt door de tekorten op het gebied van de jeugdzorg.

De bijdrage in solidariteit van de inkoop jeugdhulp heeft in de hele provincie geleid tot tekorten. Vanuit Vlagtwedde kan dit tekort opgevangen worden door een goede reservepositie. Personele lasten en wachtgeldverplichtingen, mede als gevolg van de herindeling, beïnvloeden het resultaat van de beide voormalige gemeenten. Ondanks deze cijfers is de totale reservepositie in stand gebleven en is er een gezonde basis voor Westerwolde.

Verwachte positieve resultaten
Een goede financiële positie is het uitgangspunt voor het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde. De verwachte resultaten in de kadernota zijn positief. Het college is trots op haar nieuwe gemeente en het gebied. Om de komende jaren invulling te kunnen geven aan de geformuleerde beleidsdoelen, is het college van mening dat er financiële ruimte gecreëerd moet worden. Daarom is er één miljoen euro als taakstelling opgenomen in de kadernota.