Raadsvergaderingen in Pekela van 3 en 17 juli verplaatst naar 10 juli

Oude Pekela - De openbare vergadering van de gemeenteraad Pekela van dinsdag 3 en 17 juli worden samengevoegd op dinsdag 10 juli. Reden hiervoor is dat de stukken voor de vergadering van 3 juli nog niet gereed zijn.

De jaarrekening 2017 en de voorjaarsnota 2018 van de gemeente Pekela staan op dinsdag 3 juli op de agenda. Het accountantsverslag over de stukken is nog niet gereed. Het is niet mogelijk om op 3 juli deze stukken te behandelen. De vergadering wordt om die reden verplaatst naar dinsdag 10 juli.

Raadsvergadering 17 juli 
Op dinsdag 17 juli staat er reguliere raadsvergadering gepland. Deze wordt samengevoegd met de vergadering op 10 juli.De raadsvergadering op dinsdag 10 juli  start om 19:00 uur. De agenda voor deze vergadering staat op de website van de gemeente Pekela: https://www.pekela.nl/