Lancering plegerhulp.nl

Winschoten - Tijdens het congres van Centrum Seksualiteit MEE Noord (CSM) is de website www.plegerhulp.nl gelanceerd.

Deze site is de ‘virtuele voordeur voor professionals die werken met mensen met een (licht) verstandelijke beperking waarbij een situatie rond seksueel grensoverschrijdend gedrag dreigt of heeft plaatsgevonden. Het uitgangspunt is het bieden van hulpverlening aan (potentiële) pleger(s) en hun systeem’.

Ketenaanpak

In de afgelopen twee jaar hebben vier organisaties elkaar gevonden in afstemming en samenwerking rond het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een beperking. Hieruit is een ketenaanpak ontstaan met een compleet en integraal aanbod om lastig seksueel overschrijdend gedrag te begeleiden of te behandelen.

Preventie en nazorg

Tevens is er een aanbod voor preventie en nazorg. De betrokken organisaties zijn: Sense, Reik, CSGNN (Centrum Seksuele Gezondheid Noord-Nederland) en CSM (Centrum Seksualiteit MEE Noord), onderdeel van MEE Noord.

Naast de site is Plegerhulp ook telefonisch bereikbaar: 085-0685058. Vanuit Plegerhulp wordt de professional, indien nodig, doorverwezen naar een van de vier organisaties.