'Duits-Nederlandse grens blijft verhuisdrempel'

Bad Nieuweschans - Eén op de vijf Nederlandse grensbewoners die binnen 5 jaar wil verhuizen, is bereid naar Duitsland te emigreren. Omgekeerd beschouwt bijna 1 op de 3 Duitsers Nederland als optie. Dit blijkt uit onderzoek van de Bouwfonds Property Development (BPD), een Europese gebiedsontwikkelaar

Er heerst een groot wederzijds vertrouwen tussen inwoners aan de Duitse en Nederlandse zijde van de grens. Toch blijft grensoverschrijdende migratie beperkt in omvang. Als Nederlanders overwegen om te verhuizen naar Duitsland dan spelen bij hen de lagere woonkosten en het grotere woongenot een rol.

Duitsers noemen als overwegingen het sociale klimaat, het woongenot en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. Van alle 36 gemeenten langs de grensstreek met onze Oosterburen, hebben Vaals en Enschede de hoogste grensoverschrijdende migratie.

De absolute grensoverschrijdende migratie blijft de laatste jaren zeer beperkt. In 2014, 2015 en 2016 verhuisden vanuit de 36 grensgemeenten gemiddeld ruim 2.600 personen per jaar naar ons buurland. 
 
Nederlanders en Duitsers positief over elkaar
Duitse en Nederlandse grensbewoners denken verrassend positief over elkaar; ze kunnen geen negatieve aspecten over het buurland noemen. Nederlanders zeggen onder meer het goedkope tanken, de leuke mensen, gastvrijheid en gemoedelijke sfeer van Duitsland te kunnen waarderen.

Lagere lasten

Lagere lasten overweging bij Nederlanders, sociale klimaat overweging bij Duitsers In breder verband spelen lagere lasten (lagere belastingen, goedkoper autobezit, minder kosten voor levensonderhoud) een rol bij de beslissing om te kiezen voor Duitsland. 70 Procent van de Nederlanders in de grensstreek dat de afgelopen vijf jaar is verhuisd en Duitsland heeft overwogen, noemt het feit dat woningen goedkoper zijn als motief. 20 Procent geeft als een van de redenen de (betere) woningkwaliteit.

Sociale klimaat

Duitsers zouden kiezen voor Nederland vanwege het sociale klimaat, het woongenot, de kwaliteit van de gezondheidszorg en de kwaliteit van het onderwijs. Duitsers vinden Nederlanders sympathieke, aardige, open en leuke mensen en waarderen het strand en de zee.

Voor dit onderzoek een enquête uitgevoerd onder 2.400 inwoners van de 36 Nederlandse grensgemeenten. Exact dezelfde enquête is gehouden onder inwoners van 12 Landkreisen aan de Duitse zijde van de grens (circa 1.800 respondenten). De enquêtes zijn deels via internet en deels telefonisch afgenomen in de periode april-mei 2018. De onderzoeksuitkomsten zijn dinsdag 26 juni 2018 tijdens het VNG Jaarcongres 2018 gepresenteerd.