Basisscholen Oude Pekela praten verder over problemen lokalen

Oude Pekela - De besturen van de basisscholen in Oude Pekela zijn nog steeds aan het onderhandelen over de problematiek omtrent de lokalen.

De vroegere Sint Willibrordusschool, die al geruime tijd Jenaplanonderwijs aanbiedt, kampt met grote gebrek aan ruimte. De school is door het speciale onderwijsaanbod erg populair. Ook cbs De Zevensprong heeft meer lesruimte nodig. De H.
Westerschool heeft qua lokalen geen problemen. Alle drie zijn gevestigd in gebouw De Groenling aan de plaatselijke Snaterlaan.

De Feiko Clockschool in de buurt heeft te kampen met leegstand. Dat komt deels door het vertrek van het asielzoekerscentrum in Oude Pekela. Niemand van de scholen wil echter verhuizen. De gemeente heeft laten weten bij De Groenling geen noodgebouw te zullen plaatsen.

De besturen gaan binnenkort weer om de tafel om de zaak te bespreken.

Wellicht wordt in de Clockschool binnen afzienbare tijd een Integraal Kind Centrum (IKC) ingericht. Hier kunnen kinderen terecht van 0 tot 12 jaar die buitenschoolse opvang nodig hebben.