TOS? Nooit van gehoord, wat is dat dan?

Winschoten - In samenwerking met Kentalis organiseren ouders van kinderen met (voorheen) een TOS-diagnose voor donderdagavond 5 juli van 19.30 tot 21.30 uur een informatieavond in de Taaltrein aan de Albert Verweijstraat 1A in Winschoten.

"Op dit moment zijn er nog maar vier aanmeldingen, terwijl op een soortgelijke bijeenkomst in Groningen zeventig mensen kwamen opdagen. Er kunnen dus nog wel een groot aantal bij", zegt Nathalie Teunissen. De inschrijving sluit op 3 juli.

De avond, een initiatief van TOS-Kompas, een platform van ouders die het belangrijk vinden dat TOS meer bekendheid krijgt, is met name bedoeld voor ouders die zich zorgen maken om de spraak- taalontwikkeling van hun kind.

"TOS? Nooit van gehoord, wat is dat dan? Beetje moeilijk praten? Gaat dat dan niet vanzelf over dan? Het overkomt veel ouders waar ik mee in gesprek kom. De ander heeft nog nooit gehoord van TOS. Ouders van kinderen die niet of onverstaanbaar praten. Kinderen met een Taal Ontwikkeling Stoornis. TOS dus", zegt  maatschappelijk werker/systeemconsulent Marja Lam.

Onverstaanbaar praten

"Je kind is niet gewoon wat achter met taal of een beetje langzaam in het praten, nee het is ook niet stotteren, maar een stoornis. Onverstaanbaar praten, heel weinig woorden hebben, gefrustreerd raken omdat een kind wel weet wat hij wil, maar het niet kan zeggen."

Onbegrip

Volgens Lam is er vaak onbegrip uit de omgeving. Ook wordt er gedacht dat het vanzelf weer over gaat. Ouders gaan dan vaak vraagtekens zetten bij hun eigen deskundigheid, ze twijfelen en hebben soms zelfs een schuldgevoel. "Onterecht", zegt Lam, "want een stoornis gaat niet vanzelf over."

"Zoals een kind fysiotherapie nodig kan hebben bij het leren lopen, zo hebben andere kinderen logopedie om te leren praten en soms is ook dat niet genoeg. Moet er meer gebeuren, vroegbegeleiding en behandeling."

Aanmelden

Voor informatie, zie www.toskompas.nl Bellen kan ook 06-54256732. Aanmelden kan via https://kentalis.formstack.com/forms/ouderavond_winschoten