Verrassende vleermuisrijkdom bij Oudeschansker kolk

Oudeschans - Tijdens een vleermuisexcursie afgelopen zaterdag werden bij de Oudeschansker kolk, ten noorden van Oudeschans, onverwacht tegelijkertijd vier verschillende soorten vleermuizen waargenomen.

Deelnemers aan de excursie zagen en hoorden tegelijkertijd op ooghoogte drie Laatvliegers rondvliegen en drie Watervleermuizen vlak boven het water scheren, terwijl er ongeveer vijf gewone dwergvleermuizen en één Ruige dwergvleermuis boven hun hoofd tussen de bomen heen en weer fladderden.

Organisator Aart Jan Langbroek van het IVN Westerwolde-Oldambt: “Zoveel exemplaren en zoveel soorten tegelijk hebben we hier niet eerder meegemaakt. Gezien de beperkte afmeting van deze kolk is dit wel een heel bijzondere waarneming. Het hielp dat het wateroppervlak van de kolk erg schoon was en de bomen rond de kolk veel luwte boden.”

Kolken in het Dollardgebied
In het kader van het project Kolken in het Dollardgebied is twee jaar geleden de natuur van de dijkdoorbraakkolken in het Oldambt en Westerwolde uitvoerig onderzocht door IVN en KNNV. Daarbij is samen met de Vleermuiswerkgroep Groningen ook naar vleermuizen gezocht. In en rondom Oudeschans werden bij drie verschillenden kolken in totaal vijf vleermuissoorten gespot, maar nergens zoveel tegelijkertijd.

Gebaggerd

Binnenkort wordt de kolk gebaggerd. Het IVN hoopt dat na het verwijderen van het slib de waterkwaliteit en de plantengroei verbetert en de hoeveelheid kroos afneemt. Hierdoor zou de rijkdom aan insecten bij de kolk toenemen, en zou de kolk ook een nog beter voedselgebied voor vleermuizen kunnen worden.

De excursie, voorafgegaan aan een lezing door de Vleermuiswerkgroep Groningen was georganiseerd door IVN Westerwolde-Oldambt, Vestingmuseum Oudeschans, Vleermuiswerkgroep Groningen en KNNV Oost-Groningen.