'Regionale samenwerking tussen zorginstellingen zorgt voor dokters van de toekomst'

Winschoten - De Talentklas verraste de regio Groningen en Drenthe dit jaar met een uniek samenwerkingsproject in de zorg. Het vak van arts verandert. De zorg wordt steeds dichter om de patiënt heen georganiseerd en vraagt nauwere samenwerking tussen huisarts en specialist.

Preventie wordt belangrijker en de zorgverzekeraar speelt een prominentere rol als het gaat om kostenefficiënt werken. Het is dus van belang dat de arts van morgen meer vaardigheden ontwikkelt op het gebied van netwerken, ondernemerschap en advies.

Zes zorginstellingen

Zes zorginstellingen in de regio Groningen en Drenthe bieden basisartsen de mogelijkheid om het vak van arts verstandelijk gehandicapten én specialist ouderengeneeskunde in al zijn facetten te leren kennen met daarbij de verbinding naar de eerstelijnszorg. De kennismaking met verschillende functies en zorginstellingen binnen de Talentklas geeft de basisarts een brede start in de medische carrière.

Waardevolle bijdrage

Een achttal huisartsenpraktijken in deze regio levert een waardevolle bijdrage door meeloopdagen te faciliteren gedurende het tweejarig traject. De huisarts bepaalt samen met de basisarts en betreffende instelling welke werkzaamheden inzichten opleveren in het voordeel van alle drie én in eerste instantie voor de cliënt. Deze kruisbestuiving is niet alleen op de langere termijn interessant, maar kan nu al richting geven aan de huidige samenwerking.

Gezamenlijk

Zorggroep Meander, De Trans, Cosis, Icare Verpleging en Verzorging, Zonnehuisgroep Noord en Interzorg spannen zich gezamenlijk in om talentvolle jonge artsen naar de regio te halen. Dit doen zij in samenwerking met arbeidsmarktspecialist BKV zodat er voldoende capaciteit aanwezig blijft om specialisten op te leiden. Maar nog belangrijker, dat kwetsbare doelgroepen als ouderen en verstandelijk gehandicapten verzekerd zijn van de beste zorg. Door artsen die met hart en hoofd kiezen voor het betreffende vakgebied.

Gefocust

In de huidige krappe arbeidsmarkt zijn veel organisaties erg gefocust op het behouden van hun zorgprofessionals. Dit samenwerkingsverband kent juist een verfrissende nieuwe aanpak. De deelnemende instellingen zien de kracht van samenwerking op een open manier, waarbij professionals worden uitgewisseld. Regionale slagkracht op een innovatieve manier!