Uitstroom Beschermd Wonen en Opvang in de buurt: ideeën gezocht

Winschoten - In de provincie Groningen vindt een uniek project plaats: de hele provincie wordt uitgedaagd mee te denken over passende oplossingen voor de uitstroom van Beschermd Wonen en Opvang naar de buurt.

Iedereen - particulieren, ondernemingen of (ex-)werknemers van een bedrijf - kan zich aanmelden. De indieners worden ondersteund door een team van ervaringsdeskundigen en professionals. Het doel is van de ideeën voorstellen te maken die voldoen aan vijf criteria, zodat de ideeën daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. De indieners kunnen, afhankelijk van de kwaliteit van hun voorstel, rekenen op 50 procent medefinanciering tot een maximum van 15.000 euro. 

Toenemende uitstroom
De challenge komt voort uit de toenemende uitstroom van Beschermd Wonen en Opvang naar de buurt. Deze mensen hebben vaak een klein sociaal netwerk, maar moeten wel zelfstandig gaan wonen. Uit de praktijk blijkt dat zij met een beetje hulp van buurtgenoten een rol kunnen innemen binnen de maatschappij die hen zelfvertrouwen en waardering geeft. De ingezonden ideeën moeten een oplossing bieden op korte en lange termijn, zodat deze mensen kunnen deelnemen aan de maatschappij en minder snel professionele hulp inschakelen.

Criteria
De vijf criteria vormen de graadmeter voor het beoordelen van de definitieve voorstellen. Deze zijn impact, draagvlak, ondernemend, schaalbaar en nieuw. Het doel is uiteindelijk financieel zelfvoorzienende langetermijnoplossingen te vinden voor mensen die weer zelfstandig gaan wonen in de buurt. Het project is geïnitieerd door de samenwerkende gemeenten in de provincie Groningen en wordt uitgevoerd door Buro Bries samen met centrumgemeente Groningen.

Het aanmeldformulier, meer informatie en inspirerende voorbeelden staan op welkomindebuurt.gr, aanmelden kan tot 24 augustus.