Luidklok terug in Veelerveen

Veelerveen - De luidklok uit het kerkgebouw in Veelerveen wordt vrijdag in een speciale klokkenstoel geplaatst, en komt in overleg met Plaatselijk Belang Veelerveen naast Ons Noabershoes in Veelerveen.

Leerlingen van Ubbo Emmius Praktijkonderwijs in Stadskanaal hebben de afgelopen maanden aan de klokkenstoel gewerkt. Wethouder Bart Huizing onthult de klokkenstoel vrijdag 22 juni om 14.00 uur samen met de leerlingen.

Klokkenstoel
Het kerkgebouw in Veelerveen had een aantal jaar geleden geen luidklok meer. Inwoners van Veelerveen besloten toen op eigen kosten een nieuwe klok te laten gieten. Deze is door het dorp geschonken aan de voormalig gemeente Bellingwedde. Daarbij werd afgesproken dat wanneer het kerkgebouw de klok niet meer kon huisvesten, de gemeente voor een alternatieve locatie in het dorp zou zorgen. Vorig jaar was dat het geval, en werd gekozen voor een klokkenstoel.

Ubbo Emmius Praktijkonderwijs
Ongeveer tien leerlingen van het praktijkonderwijs in Stadskanaal hebben de afgelopen maanden gewerkt aan de klokkenstoel. Op deze school leren leerlingen zo zelfstandig en volwaardig mogelijk mee te doen in de maatschappij. Hierbij wordt uitgegaan van de individuele mogelijkheden en talenten van de leerlingen. Teamleider Arjen Huttinga zag in dit project een mooi en bijzonder project voor een aantal van zijn leerlingen.