Lied over gehucht Smeerling

Smeerling - Margriet Nieuwenhuis van Gasterij Natuurlijk Smeerling werd deze weekverrast met een cadeau: een lied over Smeerling.

Het lied is geschreven ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de Gasterij en omschrijft de omgeving en sfeer van het gehucht met de boerderijen in de natuurlijke omgeving van het Metbroekbos en de Ruiten A.

Fosfour-zanger Bert Slijkhuis componeerde de muziek van het lied 'Smeerlke' en Chonda Luring schreef de tekst in dialect.

Op vrijdagavond 13 juli zal het a capella kwartet Fosfour uit Sellingen dit lied ten gehore brengen tijdens haar laatste seizoensrepetitie in de open koepelstal van Bioboerderij Landleven aan de Scholtweg 9 te Onstwedde. De repetitie start om 19.30 uur. Bezoekers wordt aangeraden een kussentje of een stoel mee te nemen. 

Smeerlke, Luddek en Laif 

Op Grunneger zaand,
in Westerwolds laand
ligt Smeerlke, 'n biezunder gehucht.
Roeten A kronkelt doar
al doezenden joaren

onder 'n aaltied weer aandere lucht.
Boerderijen hier en doar,
het waark mit mekoar,
de noaberschap van haim tot haim.
Gastvrijheid, genot,
eem snuustern verderop,
de baanderdeur nuigt elkenain.

Refrein

Smeerlke, luddek en laif
in d'Heerlijkhaid Westerwol'
Ain gehucht mit wat olle boerderijen,
't bin mor ain handjevol.
De stroatklinkers preveln kaalm:
'Hier gain geroas.'
De boom'n fluustern zacht:
'Hó mit de hoast.'

En mìt ons zing'n vogels het hoogste laid
veur Smeerlke, luddek en laif.
In 't Metbroukbos doar
wor 'st aal weer gewoar
de riekdom van ruumte en rust.
De bomen, wies en old,
van nature geoard,
standvastig, gastvrij, welbewust.

De peerden in het gruin,
de hondebloumen bluien,
de ooievoar zit op heur nust.
De Lakenvelders groazen
mit schoapen, reeën en hoazen
Ik zuik en ik vind hier de rust

Refrein