Speuren bij de Oudeschanskerkolk

Oudeschans - IVN Westerwolde-Oldambt en Vestingmuseum Oudeschans hebben leerlingen van de scholen rondom Oudeschans uitgenodigd om mee te doen met het onderzoek rond de Oudeschanskerkolk.

De kolk, die sterk bezig is te verlanden, wordt in de zomermaanden opgeknapt. De metersdikke sliblaag wordt verwijderd en uitgespreid op een nabijgelegen veld. Archeologen gaan vervolgens onderzoeken wat er allemaal in de kolk terechtgekomen is in  de ongeveer vijf eeuwen, dat de kolk bestaat. Hierbij wordt onder meer gewerkt met metaaldetectoren. Ook worden er rondom de kolk bodemboringen verricht. Tenslotte wordt de kolk weer natuurvriendelijk ingericht.

Boeiende inkijk

In de maand september kunnen de scholen in de gemeenten Westerwolde en Oldambt een dag reserveren onder het motto ‘Speuren bij de Oudeschanskerkolk’. De leerlingen krijgen in het vestingmuseum eerst uitleg over het onderzoek.  Het is een verhaal dat een boeiende inkijk geeft in de geologie, de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van het Dollardlandschap. Ook krijgen ze instructie over het zoeken met metaaldetectoren en het verrichten van grondboringen. Onder begeleiding van geologen, archeologen en natuurgidsen gaan de leerlingen vervolgens zelf aan de slag.

De basisscholen in de gemeenten Westerwolde en Oldambt kunnen hun groepen 7 en 8 aanmelden en de scholen voor voortgezet onderwijs hun brugklassen.

Aanmelding

Inlichtingen en aanmelding bij Hendrik van der Ham, via 06-12463100.