VCP Oldambt stelt vragen over afhandeling Wmo

Winschoten - De fractie van VCP Oldambt zegt meerdere keren door personen uit de gemeente Oldambt aangeklampt te zijn over de te trage afhandelingen van aanvragen voor hulp via de Wmo. De communisten hebben hierover schriftelijke vragen gesteld.

Zo zou het in een aantal gevallen 8 tot 12 weken hebben geduurd voordaat een aanvraag om hulp in behandeling wordt genomen.

VCP wil daarom van het Oldambtster college weten wat de oorzaak is dat mensen die een aanvraag bij de Wmo indienen weken of zelfs maanden op een beslissing moeten wachten.

Mocht de werkdruk te hoog zijn op de afdeling Wmo, dan zou het volgens VCP tijd worden daar verandering in te brengen. 

Ook willen de communisten weten of verantwoordelijk wethouder Laura Broekhuizen zich er van bewust is dat aanvragen om acute hulp via de Wmo van cruciaal belang is voor de aanvrager en niet weken kan wachten?