Meer geld voor ontwikkeling ouderenzorg in Noordoost-Nederland

Winschoten - Het ministerie van VWS maakte bekend dat alle zes academische netwerken ouderenzorg in Nederland structurele financiering krijgen. Het gaat om gelden die jaarlijks - tot in 2010 - oplopen tot 700.000 per jaar per netwerk.

In Noordoost-Nederland is dat netwerk UNO-UMCG, een samenwerkingsverband van het UMCG en zestien verpleeghuizen in het noorden en oosten van Nederland: CarintReggeland, De Hoven, Icare, Interzorg, KwadrantGroep, Lentis, Liberein, Livio, Meriant, Oosterlengte, Tangenborgh, Treant, TriviumMeulenbeltZorg, ZINN, Zonnehuisgroep Noord en Zorggroep Groningen.

Concrete verbeteringen
Prof. dr. Sytse Zuidema, hoogleraar Ouderenzorg en Dementie op de UMCG-afdeling Huisartsengeneeskunde & Ouderengeneeskunde en voorzitter van het UNO-UMCG: “In al ons onderzoek streven we ernaar om de resultaten om te zetten in praktisch toepasbare kennis of hulpmiddelen voor zorgverleners, die leiden tot concrete verbeteringen. Zo doen we onderzoek naar pijn bij mensen met dementie. Dat is belangrijk, want mensen met dementie kunnen vaak niet meer goed aangeven wat ze voelen."

En verder: "Aan de hand van de onderzoeksuitkomsten is een hulpmiddel ontwikkeld waarmee verzorgenden en verpleegkundigen makkelijker kunnen vaststellen of ouderen met dementie pijn hebben. Ze leren om gezichtsuitdrukkingen, lichaamsbewegingen en geluiden te herkennen die duiden op pijn. We trainen verzorgenden en verpleegkundigen ook met een e-learning om dit hulpmiddel in de praktijk te gebruiken.”

Nog sterker inzetten op onderzoek

Netwerkmanager Nina Hovenga van het UNO-UMCG legt uit: “Dankzij deze financiële impuls kan het UNO-UMCG nog sterker inzetten op onderzoek, onderwijs en kwaliteitsprojecten om de ouderenzorg verder te verbeteren. Hierin werken wetenschappers, implementatiedeskundigen en zorgverleners uit de verpleeghuizen nauw met elkaar samen. Ook zoeken we de samenwerking op met het HBO en het MBO.”

Zorgrelaties
Om optimale zorg te kunnen leveren is een goede relatie tussen zorgverleners en cliënten en hun naasten cruciaal. ‘Zorgrelaties’ is dan ook een belangrijk thema voor het UNO-UMCG. Hovenga: “Rondom dit thema ontwikkelen we onder meer algemene onderwijsprogramma’s voor zorgverleners, waarin de vraag ‘doe ik het goede en doe ik dat goed?’ centraal staat. Daarbij maken we gebruik van ervaringen en beoordelingen van cliënten en hun naasten. Die zijn voor de verdere verbetering van de ouderenzorg van onschatbare waarde.”