Groningen Bereikbaar in juli

Per abuis staat op de papieren uitgave in week 24 een aankondiging van bijlage Groningen Bereikbaar. Deze bijlage verschijnt echter niet deze week maar in de maand juli. 

Per abuis staat op de papieren uitgave in week 24 een aankondiging van bijlage Groningen Bereikbaar. Deze bijlage verschijnt echter niet deze week maar in de maand juli. 

NDC Nieuws- en Weekbladen.