Presentatie theater- en muziekleerlingen Kunstencentrum De Klinker

Winschoten - De jaarlijkse uitvoering van het Theater-Lab in de Rabozaal in De Klinker is zaterdag 16 juni. De uitvoering begint om 15.15 uur en is gratis toegankelijk. Elke zaterdag organiseert het Theater-lab theaterlessen in De Klinker.

Tijdens deze lessen wordt geleerd zijn of haar verbeelding te gebruiken en zelfvertrouwen en durf te ontwikkelen, maar uiteraard staat plezier in toneelspelen voorop. Met theaterdocente Vivian Veenstra gaan 9- tot 13-jarigen aan de slag. Ze werken toe naar een eigen theaterstuk die ze voor familie en vrienden presenteren.

De leerlingen van 13 jaar en ouder leren zich verder ontwikkelen in verschillende spelvormen, technieken en het vormgeven van een eigen theaterstuk. Ook zij presenteren hun eigen theaterstuk tijdens deze middag.

De jongste muziekleerlingen presenteren zichzelf op woensdag 27 juni van 19.00 uur tot 20.15 uur in een kindervoorstelling in de Grote zaal van Cultuurhuis De Klinker. Het is de gezamenlijke presentatie van leerlingen van groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs.

Eerste cursus

De eerste cursus die afsluit met een presentatie is ‘Blokfluitland’, een speelse blokfluitcursus speciaal ontwikkeld voor jonge kinderen van 6 of 7 jaar. Aan de hand van de methode ‘Blokfluitland’ leren de kinderen van muziekdocente Marianne
Heeres op speelse wijze samen muziek te maken. De groepsgrootte is maximaal 6 kinderen, zodat er veel individuele aandacht mogelijk is en de kinderen optimaal van elkaar kunnen leren. De tweede groep die aan de beurt is, zijn kinderen in de leeftijd van 8 en 9 jaar die de cursus ‘Muziek Ontdekken’ van muziekdocente Annemieke van Walsum volgen. Tijdens deze cursus maak je kennis met alle ingrediënten die nodig zijn om na deze cursus het instrument van jouw keuze te leren bespelen. Plezier
beleven aan het musiceren staat hierbij centraal. Je leert wat de begrippen maat en ritme inhouden door zelf te zingen, te luisteren, te bewegen en te spelen op diverse instrumenten. De leerlingen leren het notenschrift en liedjes spelen op bijvoorbeeld een keyboard.

Kinderkoor

Naast optredens van leerlingen van de cursus ‘Blokfluitland’ en ‘Muziek ontdekken’ zingt ook het kinderkoor van zangdocent Douwe Kamminga en speelt de naschoolse Blazerklas onder leiding van koperdocent Wim Westerman. Ook treedt een aantal leerlingen dwarsfluit (docente Hella Blaster), piano (docent Peter Cramer), keyboard (docent Jeroen Jongejan), saxofoon (docent Harry van der Laan) en gitaar (docent Hendrik Jan de Jong) op. De technici van De Klinker maken er met professioneel licht en geluid een prachtige show van. De toegang tot deze kindervoorstelling is gratis.