Wethouder Bard Boon opent Bibliotheek op school op obs Heiligerlee

Heiligerlee - Wethouder Bard Boon van de gemeente oldambt opent tijdens een feestelijke bijeenkomst op vrijdag 22 juni de Bibliotheek op school op obs Heiligerlee. Hiermee is in de gemeente de tweede Bibliotheek op school gerealiseerd.

De schoolbibliotheek op obs Heiligerlee beschikt over een eigen ruimte, die is ingericht met nieuwe boekenkasten. Naast een op de interesses van de kinderen afgestemde collectie, is er een digitale omgeving gerealiseerd voor de leerlingen waar ze alle boeken van hun eigen schoolbibliotheek kunnen vinden.

Bibliotheek op school

Biblionet Groningen is in de provincie Groningen verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van de Bibliotheek op school. Dit is een van de programmalijnen binnen het programma Kunst van lezen, waarbij bibliotheek en school een meerjarige samenwerking aangaan rondom lezen en mediawijsheid. Jaarlijks worden alle activiteiten vastgelegd in een lees- en mediaplan waarin onder ander doelen worden bepaald aan de hand van gemonitorde resultaten. Dit
zorgt eveneens voor borging in het beleidsplan van de school.

Meer lezen, beter in taal
Veel scholen zijn actief bezig met het maken van taalbeleidsplannen die maatregelen bevatten om de taalontwikkeling van hun leerlingen te stimuleren. Een belangrijk doel daarbij is het leesplezier van kinderen te vergroten en ze daarmee te stimuleren om meer te lezen, op school maar ook thuis. Onderzoek heeft inmiddels laten zien dat kinderen die veel lezen, hoger scoren op de Cito-eindtoets.

Bibliotheekpas
Alle kinderen kunnen met hun eigen gratis bibliotheekpas ook volop blijven lenen in de bibliotheek in Winschoten. In deze bibliotheek is voor de kinderen eveneens een ruime collectie actuele boeken te vinden, die bovendien wekelijks wordt aangevuld met nieuwe titels.

De leesconsulent van Biblionet Groningen, werkzaam in de bibliotheek in Winschoten, werkt in het project de Bibliotheek op school nauw samen met het team – en de ouders – van obs Heiligerlee.