Stichting zaVie: Zorg en aandacht voor iedereen

Winschoten - Onder grote belangstelling is donderdag de Stichting zaVie gepresenteerd, een nieuwe collectieve belangenbehartiger in de provincie Groningen. De naam staat voor zorg en aandacht voor iedereen.

Stichting zaVie (met de nadruk op de tweede lettergreep Vie: het leven) is ontstaan uit een fusie tussen de patientenkoepels Onderling Samenwerkende Ouderenbonden, Platform Chronisch zieken en Gehandicapten, Provinciaal GGz BelangenPlatform Groningen en VG BelangenPlatform.

Belangenbehartiger

zaVie ziet zich als dé belangenbehartiger voor en van alle mensen die zorg, aandacht en ondersteuning nodig hebben in de provincie Groningen. De stichting werkt aan collectieve belangenbehartiging en signalering en heeft als droom: een gelijkwaardige samenleving waarin iedereen een plaats heeft en ieders talent wordt gezien, gehoord en ingezet.

Verder wordt gestreefd naar  goede zorg en ondersteuning voor iedereen,  een samenleving waarin mensen met een beperking op welk gebied dan ook krijgen wat ze nodig hebben,  goede samenwerking, duidelijke resultaten en wederkerigheid;

De collectieve belangenbehartiging richt zich met name op (de belangen van) mensen in heel Groningen die door hun situatie (fysiek, psychisch, zorg of leeftijd) tegen problemen oplopen of daardoor niet mee kunnen doen.

Verbeterpunten

zaVie zegt haar doel te willen bereiken door signalen om te zetten in verbeterpunten en die samen met de mensen waar het om gaat te realiseren. Verbeteringen worden gerealiseerd door samen te werken met provincie, gemeenten, zorgverleners, zorgorganisaties, zorgverzekeraars, onderwijs en belangengroeperingen.