Vereniging Dorpsbelangen Westerlee wil inwoners meer betrekken bij belangrijke zaken

Westerlee - Vereniging Dorpsbelangen Westerlee (VDW) wil de inwoners van het dorp meer betrekken bij belangrijke zaken als als de energietransitie en de Energie Coöperatie in oprichting. "Verder allerlei zaken die van belang zijn om het dorp leefbaar te houden", zegt Cornelis van der Poel van Dorpsbelangen Westerlee.

"Op 30 mei hebben wij onze algemene ledenvergadering, c.q. bewonersavond gehouden, maar de opkomst was - ondanks een optreden van Erwin de Vries en het verstrekken van hapjes en drankjes - toch nog steeds minder dan wij gehoopt hadden. Daarom willen wij ook gaan werken aan het verbeteren van communicatie."

Tijdens de bewonersavond werd informatie verstrekt over een aantal onderwerpen, zoals het digitale dorpsplein, de energietransitie en de Energie Coöperatie.

Digitaal dorpsplein

Het digitaal dorpsplein moet een portaal worden op internet met een koppeling naar media als Facebook en Nextdoor. Onder andere verenigingen, stichtingen, Veur mekoar/Mit mekoar, kinderopvang, scholen, recreatie en ondernemers kunnen op deze website  een pagina krijgen voor algemene informatie en een link naar hun eigen website, maar ook besluiten om al hun informatie op het nieuwe dorpsplein onder te brengen en hun eigen website op te zeggen.

Energietransitie
VDW heeft in haar dorpsvisie aangegeven dat zij dorpsgenoten wil ondersteunen in het proces van energietransitie en heeft daarvoor contact gezocht met de Groninger Energiekoepel en Buurkracht. Voor het uitwerken van dit initiatief is VDW op zoek naar dorpsgenoten die dit samen met deze twee partijen oppakken. De ondersteuning zal met name gericht zijn op energiebesparende maatregelen, waaronder isolatie, en de aanschaf van zonnepanelen en/of warmtepompen. Waar
mogelijk zal dat via gezamenlijke inkoop worden gedaan.

Energie Coöperatie
In de omgeving van Westerlee ontstaan grootschalige windmolenparken en zonneweides. Om te voorkomen dat Westerlee ingebouwd wordt door dit soort grootschalige voorzieningen, ondersteunt VDW het oprichten van een Energie
Coöperatie in de gemeente Oldambt (ECO) en wordt actief geholpen om dit initiatief vorm te geven.

Op dit moment zijn al 14 zogenaamde postcoderoosprojecten geselecteerd die als kansrijk worden beoordeeld. Het betreft projecten waarbij in een bepaald postcodegebied op vooral gemeentelijke gebouwen en terreinen, zonnepanelen en/of een kleine windmolen kunnen worden geplaatst. Na de zomer zal er meer informatie zijn en zullen de inwoners van Westerlee opnieuw worden uitgenodigd
met een uitgewerkt plan.