Op zoek naar vleermuizen in Oudeschans

Oudeschans - Er wordt op vrijdag 15 juni een lezing en een excursie gegeven over vleermuizen in het vestingstadje Oudeschans. De lezing begint om 21.00 uur in het Vestingmuseum en daarna is de excursie.

In het kader van het project Kolken in het Dollardgebied is twee jaar geleden de natuur van de dijkdoorbraakkolken in het Oldambt en Westerwolde uitvoerig onderzocht. Ook ’s avonds is met vleermuisdetectoren geluisterd naar de aanwezigheid van vleermuizen. Met verrassende resultaten. Er blijken in en rondom Oudeschans verscheidene vleermuissoorten voor te komen. In de lezing wordt hier aandacht aan besteed.

Batdetectors

De aansluitende excursie gaat naar één van de interessante kolken. De deelnemers gaan met detectoren (batdetectors) naar vleermuizen op zoek. Wellicht worden er ook trekkende vleermuizen langs de bomenrijen, de bosjes en boven het water van de dijkdoorbraakkolken gevonden.

De lezing en de excursie zijn georganiseerd door IVN Westerwolde-Oldambt, Vestingmuseum Oudeschans, de Vleermuiswerkgroep Groningen en KNNV Oost-

Aanmelden

Aanmelden kan via  06-2960420 of vz.ivnwesterwoldeoldambt@gmail.com