Huurdersorganisaties in Oldambt in een nieuw jasje.

Finsterwolde - Huurders Organisatie Winschoten heeft een naamsverandering ondergaan en heet nu Huurders Organisatie Oldambt (HOO). Tevens is in Finsterwolde de Stichting Huurders Belangen Finsterwolde (SHBF) opgericht, als opvolger van de Huurderscommissie te Finsterwolde.

Stichting Huurdersbelangen Finsterwolde, die zich gaan inzetten voor huurdersbelangen in het postcodegebied 9684, werkt nauw samen met de HOO.

De HOO vertegenwoordigt de belangen voor huurders en aangesloten huurders-bewonersorganisaties in Oldambt, die niet separaat ook nog specifiek door een andere huurdersorganisatie worden vertegenwoordigd, zoals de Huurdersorganisatie Scheemda (HOS) en De Huurdersadviesgroep (HAG) van Groninger Huis.

Verklaring

Huurders Organisatie Oldambt heeft recent samen met de SHBF een verklaring opgesteld, waarbij zij aangeven geen overeenkomst te willen tekenen met de Huurders Koepel Acantus (HKA), ten aanzien van het overdragen van het wettelijk recht van de huurdesorganisatie voor het geven van beleidsadviezen aan de corporatie Acantus.

De HOO wil wel graag informatie uitwisselen met de HKA maar behoud daarnaast ook graag een eigen geluid en ziet daarin ook een meerwaarde voor de gemeente Oldambt. Zo maakt de HOO samen met andere huurderorganisaties in Oldambt, zich sterk voor een regionaal woonlastenonderzoek. De HOO zet zich tevens in voor vernieuwing en verbetering van de huurvoorraad en adviseert in Oldambt, op basis van de cijfers van het CBS, voorlopig niet méér sociale huurwoningen te onttrekken, dan dat er ook toegevoegd gaan worden.

Sociale voorraad

Daarnaast adviseert de HOO om sociale voorraad te behouden in kleine dorps- en woonkernen, ten behoeve van behoud van de betaalbare leefbaarheid in de dorpen.

Eerder maakten beide organisaties zich al sterk voor de komst van de wooncoöperatie, waarbij huurders meer inspraak kunnen verkrijgen bij de corporaties. Dit staat ook vastgelegd in de gemeentelijke prestatieafspraken, de afspraken tussen huurdersorganisaties, de gemeente Oldambt en de corporaties.

Vertegenwoordigen

Wie het nteressant lijkt om ook de huurdersbelangen te vertegenwoordigen in het postcodegebied van Finsterwolde of voor de Huurders Organisatie Oldambt, dan kan men voor deelname in Finsterwolde mailen naar fiwoco@outlook.com en voor deelname aan de Huurders Organisatie Oldambt naar how.oldambt@outlook.com.