Stichting Oud Winschoten gooit het roer om met tijdschrift

Winschoten - Winschoten Het eerste tijdschrift van Stichting Oud Winschoten verscheen in 1978, een blad dat nu 40 nummers verder, nog steeds in de toenmalige vorm wordt uitgegeven. Er werd zelfs een ingenieus concept bedacht waarin de tijdschriften per 10 nummers konden worden bewaard zodat ze plaats zouden krijgen in de boekenkast als naslagwerk inclusief een register met trefwoorden.

Maar na 40 nummers gaat het roer om want de redactie heeft mede na reacties van leden geoordeeld dat het tijd is voor een nieuw blad op groter formaat op kleur. De wijze waarop het nieuwe tijdschrift er exact uit moet komen te zien is omenteel onderwerp van gesprek.

Voor de huidige eindredacteur Bert Smit was het ook het moment zijn taak over te dragen aan een oud gediende die een dergelijke taak graag voor zijn rekening wilde nemen,

namelijk oud redacteur van het Dagblad van het Noorden en daarvoor uiteraard van de Winschoter Courant, Hennie Lemein. Met Hennie en een deels vernieuwde redactie moet het toekomstige tijdschrift contour krijgen. Jan Pekelder blijft voor de opmaak verantwoordelijk zoals hij dat ook de afgelopen wijze heeft gedaan. Het nieuwe tijdschrift zal in de tweede helft van dit jaar worden gepresenteerd.

De laatste uitgave in oude vorm ligt momenteel in de winkel. Ook in dit nummer is de redactie van de stichting er weer in geslaagd unieke en historische gebeurtenissen uit de rijke historie van de stad Winschoten te presenteren. Zo is er een verhaal opgenomen over het stoppen van Modehuis Drewel aan de Langestraat 44 dat het na 80 jaar voor gezien houdt.

Ko Drewel senior begon als manufacturier bij de firma Flint aan de Blijhamsterstraat maar wilde graag voor zichzelf beginnen. Na een verbanning naar Emmen vanwege het concurrentiebeding kon hij later toch weer terecht in Winschoten, eerst in de Langestraat 86, daarna in het aangrenzende pand 88. Na de oorlog kon naar het pand 44 in dezelfde straat worden verhuisd waar de firma tot voor kort haar kleding verkocht. Inmiddels is er tot groot genoegen van de familie een juwelier ingetrokken zodat geen leegstand voor het pand dreigt. 

John Ruibing, dol op kermissen en partijen verhaalt over de familie De Beer, een schippersfamilie die met hun draaimolen vanaf de jaren vijftig vaak op de Pinkster-, zomer- en herfstkermissen in Winschoten te vinden was. John doet ook verhaal over het de teloorgegane machinefabriek Veenstra aan de Grindweg in Winschoten en de historie rondom het bedrijf dat van oorsprong Moed en Veenstra heette. Fotograaf Tonnis Post heeft nog een prachtig plaatje gemaakt van een van de voertuigen van het bedrijf onder de oorspronkelijke naam. 

J.P. Koers heeft zich gestort op het spoorwegnet in Oost-Groningen en met name op de moeizame weg naar de uiteindelijke aanleg toe. Ook wordt in het artikel gekeken naar de consequenties die de spoorweg had voor de ontwikkeling van de plaats.

Scouting St. Vitus Winschoten viert dit jaar haar 100-jarig bestaan en Bert Smit werpt zich wederom in een tweede deel op de rijke geschiedenis van de vereniging. Willem Boekhoudt was predikant in Winschoten waar hij van 1861 tot 1890 predikte. Hij had voor zijn komst in Winschoten op jeugdige kleeftijd ook een reis gemaakt naar Suriname. Bij toeval dook een verloren gewaand boekje van zijn hand op bij het Veenkoloniaal Museum bij een reorganisatie van het boekenbestand aldaar. Een oplettende medewerkster beoordeelde het boekwerkje op zijn merites met als gevolg dat er vorige herfst een heuse expositie aan Willem Boekhoudt werd gewijd. 

In het literatuursignalement is er aandacht voor het inmiddels niet meer verkrijgbare boek van Engel Nijboer over armoede en armenzorg in Winschoten in de periode 1850 tot 1900. In het boek wordt gekeken naar de sociale omstandigheden en is er aandacht voor het voor oud-Winschoters nog bekende begrip het Waarkhoes, oftewel aan het Huize Avondlicht of het gasthuis aan de aan de gelijknamige Gasthuislaan. Dat het begrip gasthuis niet letterlijk moet worden genomen moge duidelijk zijn. Het tijdschrift met genoeg gevarieerde onderwerpen en veel fotomateriaal voor eenieder die van de geschiedenis van Winschoten wil genieten ligt nu in bij de boekhandel. 

Oud Winschoten, halfjaarlijks tijdschrift over de geschiedenis van Winschoten. Jaargang 20, 2018 nr. 40. Losse nummers: prijs 7 euro.