Hoe denken raadsleden en bestuurders over prostitutie?

Winschoten - Non Non Nobis heeft een onderzoek uitgevoerd onder gemeenteraadsleden en bestuurders over prostitutie, c.q. sekswerk. Met dit onderzoek wil Non Nobis een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een betere positie van sekswerkers in Nederland.

De meting vond kwantitatief plaats onder 1.570 gemeenteraadsleden en bestuurders. Ten opzichte van het aantal zetels zijn de lokale politieke partijen en het CDA ondervertegenwoordigd in de respons. D66 en GroenLinks zijn iets oververtegenwoordigd.

Eerlijk, veilig, transparant

Een grote meerderheid van gemeenteraadsleden en bestuurders geeft aan dat zij een eerlijke, veilige en transparante vorm van sekswerk, ontdaan van criminele elementen, wenselijk achten. De positie van de sekswerker moet daarbinnen worden verbeterd en versterkt.

Daarbij kijken de raadsleden en bestuurders naar diverse aspecten van de situatie van de sekswerkers:  Het versterken van de onderhandelingspositie van de sekswerkers ten opzichte van de exploitanten; het verminderen van de criminele aantrekkingskracht op de sector; de noodzaak van het vergroten van de transparantie in de sector en de noodzaak dat sekswerkers een normale toegang hebben tot banken en verzekeraars.

Recht om te kiezen

De overgrote meerderheid vindt dat mensen het recht hebben om te kiezen voor het beroep van sekswerker. En dat ze dit werk in een eerlijke, veilige en transparante sector moeten kunnen verrichten. Tegelijk ziet een meerderheid dat de sector nu niet eerlijk, veilig en transparant is.