Onderhandelaars Klimaatakkoord in gesprek met Groningse burgers

Groningen - Burgers krijgen de mogelijkheid rechtstreeks in gesprek te gaan met de onderhandelaars van het Klimaatakkoord. Op 12 juni zijn Ed Nijpels en medeonderhandelaars in Groningen. Dit is van een van vijf bijeenkomsten in het land met geïnteresseerde burgers. Het is een van de initiatieven om mensen nauw te betrekken bij de grote veranderingen die nodig zijn om 49 procent minder Co2 uit te stoten.

De bijeenkomst heeft tot doel mensen te informeren over waar het naar toe gaat met het Klimaatakkoord. Ook willen de onderhandelaars meer gevoel krijgen hoe mensen in het land erover denken, wat hun ideeën en zorgen zijn.

“Dit is een van de manieren om draagvlak te bouwen voor de energietransitie. Veel van de veranderingen zullen lokaal en regionaal moeten worden uitgevoerd. Daar moet je burgers vroeg bij betrekken. Zonder draagvlak is energietransitie een doodgeboren kind”, aldus hoofdonderhandelaar Ed Nijpels.

Laagdrempeling en informeel

De bijeenkomst is laagdrempelig en informeel. De hele tijd is er interactie tussen de bewoners in de zaal en de mensen voor de zaal. Naast Ed Nijpels is ook medeonderhandelaar Gert Jan Lankhorst aanwezig. Hij gaat over de vraag hoe de industrie Co2-neutraal wordt. René Paas, commissaris van de Koning vertaalt de Haagse onderhandelingen naar de praktijk in de directe omgeving in de regio.

In het najaar komt het  Klimaatakkoord nog een keer. Dan is op hoofdlijnen bekend hoe Nederland in 2030, 49 procent minder Co2 gaat uitstoten. Dan kan het gesprek met burgers nog concreter worden over de impact op hun regio en wat het akkoord voor hen betekent.  

De  bijeenkomst in Groningen is op woensdag 12 juni in d'Oosterpoort. Zaal open 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur. Eind 21.30 uur.

Aanmelden

Meer informatie en aanmelden kan via klimaatakkoord.nl