Klots - Van dik hout (column David Stolk)

Winschoten - Het moddert en suddert al een paar jaar. De blauwe loper. De langste fietsbrug van Europa. Van ‘plan Noord’ naar Blauwestad. Een aantal inspraakavonden en flora en fauna onderzoeken verder, moet de brug er eindelijk toch gaan komen.

Verkwisting en verspilling van gemeenschapsgeld wordt er door menig tegenstander gescandeerd. De gemeente lag af en toe dwars. Echter de provincie betaalt. Het leeuwendeel in ieder geval. Sinds het plotselinge overlijden van de aimabele burgervader van Oldambt gingen er stemmen op om deze brug te vernoemen naar Pieter Smit.

Sinds de eerste pennenstreken ligt de ontsluiting van Blauwestad onder vuur. Om allerlei redenen. Het idee heerst dat er altijd wel iets gevonden wordt om een dergelijke project te traineren. Maar eindelijk. Sinds begin dit jaar is er een ‘go’! Mede dankzij de inzet van Pieter.

Echter het etteren stak snel weer de kop op. Een afvaller van de aanbesteding vond dat een dergelijke constructie niet mogelijk was. Deze week meldde RTV Noord dat het gebruikte hout niet kosher zou zijn. Het vooringenomen gebruikte hout zou afkomstig zijn uit ‘conflictgebieden’.

De leverancier van het hout mag kappen. In Afrika. Volgens RTV Noord geldt voor dat gebied een negatief reisadvies. Wellicht moet je je afvragen of het kappen van bomen aldaar sowieso een goed idee is. Het feit dat een lokaal flora- en faunaonderzoek wel vertraging oplevert en het aanstonds gebruikte hout niet, geeft te denken. Het zal onze tijd wel duren.

De leverancier van het hout bevestigt dat het onrustig is in het gebied. Maar dat betekent niet dat het ‘fout hout’ is. Ik citeer: ‘Wij kappen alleen bomen.’ Ik krijg daar een beetje een Balkenende gevoel bij. Die VOC-mentaliteit, toch? Na alle ellende rond zwarte piet, het koloniale verleden en cowboys en indianen, krijgt de nieuwste watergemeente een hele lange fietsbrug. Gemaakt van hout dat op de plek van herkomst ook gebruikt zou kunnen worden.

Begrijp mij niet verkeerd, ik ben voor. Liever gisteren dan vandaag. Maar het moet toch niet zo zijn dat een inwoner van Kameroen van de ene op de andere dag vanuit zijn lemen hutje naar een kale vlakte kijkt? Het bos waar hij voorheen zijn dagelijkse kostje bijeen scharrelde en jaagde. Zodat de inwoners vanuit Winschoten met de fiets naar Blauwestad kunnen geraken.

En laten we eerlijk zijn. Een dergelijk dossier en project, met allerlei achilleshielen en verborgen agenda’s, verdient ons wijlen burgemeester toch niet? Pieter verdient een schoon blazoen. Zoals Jan Kenter van de VCP terecht zei: ‘Vernoem het nieuwe ziekenhuis naar hem!’ Eens. Want dat staat. Dat gebouw straalt en schijnt. Pieter Smit Memorial Hospital. In de Verenigde Staten zouden ze het wel weten! Die brug moet van beton! Goed voor de werkgelegenheid.