Ondertekening convenant samenwerking verloskundige zorg

Winschoten - Diverse partijen uit de verloskundige zorg in de regio Oost- en Noord- Groningen ondertekenen donderdag een convenant om hun onderlinge samenwerking te bestendigen en te verstevigen. De onderteking vindt plaats in het Lucas-ziekenhuis in Winschoten.

De partijen vormen samen het Ommelander Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV). Door de samenwerking kunnen zij gezamenlijk kwaliteit van de geboortezorg verder verbeteren en nog beter op elkaar afstemmen. Centraal staat het opbouwen en onderhouden van vertrouwen en transparantie in praktijkvoering en zorgverlening.

De partijen die aanwezig zijn bij de ondertekening zijn: het Ommelander Ziekenhuis Groningen, Verloskundig centrum ‘de Wieg’ , ‘Verloskunde en echoscopie Marian Karssen’, Verloskundigen praktijk ‘Artemis’ , Verloskundigen praktijk Veendam,  Verloskundigen praktijk  ‘Neeltje’, Kraamzorg het Groene Kruis en Isis Kraamzorg.