VCP Oldambt: Plan regering leidt tot tweederangs werknemers

Winschoten - De regering, en met name het ministerie van SoZaWe, is bezig met het uitwerken van plannen om mensen met een arbeidsbeperking, met ingang van 2019, te laten werken met loondispensatie. Volgens VCP Oldambt leidt dit tot, wat zij noemen, tweederangs werknemers

Werknemers met een arbeidsbeperking verdienen net als alle werknemers een baan met een gewoon salaris op tenminste het minimumloonniveau. Ze dienen dezelfde arbeidsvoorwaarden te krijgen met eenzelfde pensioenopbouw en WW- rechten, vindt de VCP. 

Bovendien verdienen werknemers met een arbeidsbeperking net als elke werknemer een vast maandelijks loon, zonder complexe verrekeningen achteraf. Nabetalingen en naheffingen leiden in de praktijk tot schulden en schulden tot uitval, zo wordt gesteld. En verder: Mensen met een arbeidsbeperking verdienen net als werknemers één inkomstenbron en geen twee inkomensbronnen voor één baan.

Brief

De VCP-fractie draagt het Oldambtster college daarom op om in een brief aan het ministerie van SoZaWe hun ongenoegen te laten blijken over deze plannen. Ook willen de communisten dat via het VNG wordt aangedrongen om deze plannen in te trekken. En om dit desnoods dit aan te kaarten bij het hoogste rechtsorgaan in Nederland.