Start Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in Vriescheloo

Vriescheloo - Door klimaatsverandering zullen perioden van wateroverlast en langdurige droogte vaker voorkomen. Ook de verbetering van de waterkwaliteit vraagt om extra maatregelen. Om hier vanuit de landbouwsector een bijdrage aan te leveren is door de landbouwsector het initiatief genomen tot het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Daarmee wil de sector een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit, het verminderen van het watergebruik en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw.

Om het DAW te ondersteunen is door de provincie Groningen en de waterschappen Hunze & Aa's en Noorderzijlvest een regionale subsidieregeling opgesteld. De eerste twee projecten zijn nu gehonoreerd.

Gedeputeerde Henk Staghouwer en waterschapsbestuurders Douwe Hollenga en Tjip Douwstra verrichten op vrijdag 25 mei de officiële (symbolische) start van één van deze projecten aan de Dorpsstraat 11 in Vriescheloo.