Provincie Groningen promoot onkruidbestrijding zonder gif

Nieuw Beerta - De provincie Groningen organiseert drie demonstraties in Noord-Nederland om te laten zien hoe mechanische onkruidbestrijding in de landbouw werkt. Eén is vrijdag 25 mei vanaf 14.00 uur bij Ebelsheerd aan de Hoofdweg 26 in Nieuw Beerta.

De andere twee in Munnekezijl (donderdag 7 juni, Kollumerwaard) en Valthermond (vrijdag 8 juni, PPO 't Kompas).

Er komen steeds meer nieuwe, alternatieve manieren om onkruid te bestrijden zonder gif te hoeven gebruiken. Met de demonstraties in het veld kunnen boeren in hun eigen regio kennis maken met de mogelijkheden en ervaringen uitwisselen met collega's. De demonstraties zijn onderdeel van het stimuleringsprogramma Biologische Landbouw. 

Schoffelen, eggen en branden
Tijdens de demonstraties worden verschillende machines werkend getoond. Zo zijn er machines voor zaaibedden, thermisch branden (door onkruid een warmteschok te geven, barsten de plantencellen en sterft het onkruid af), schoffelen, eggen en machines om gewassen in rijen onkruidvrij te maken. De demonstraties worden georganiseerd door Delphy, een onafhankelijk advies- en onderzoekspartner voor de plantaardige sector. Meer informatie staat op www.delphy.nl/news

Cursus voor telers
Voorafgaand aan de demonstraties wordt ’s ochtends een praktische cursus georganiseerd voor telers die al nieuwe machines hebben aangeschaft, bijvoorbeeld met de stimuleringsregeling Biologische landbouw van de provincie Groningen. Telers leren de ins en outs van de verschillende machines om ze zo goed en efficiënt mogelijk te gebruiken. Bij mechanische onkruidbestrijding komt het op kleine details aan: het instellen van de machines en bepalen van bijvoorbeeld de diepte is erg bepalen voor het resultaat en de effectiviteit. Deelnemers leren in deze praktische cursus zelf alle strategieën en instellingsmogelijkheden van de diverse machines.