Vertrouwen van boeren en tuinders daalt opnieuw licht

Winschoten - De Agro Vertrouwensindex over het eerste kwartaal 2018 is opnieuw licht gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Het is voor de vierde keer op rij dat de index daalt.

Opengrondstuinbouwers hebben met een index van 26 punten momenteel het meeste vertrouwen in hun onderneming, de pluimveehouders het minst (-13). Opvallend is de stijging van het vertrouwen onder melkveehouders (5 punten). Agrarisch ondernemers zijn iets positiever over de toekomst van hun bedrijf op de middellange termijn.

Land- en tuinbouw

In het eerste kwartaal van 2018 waren ondernemers in de land- en tuinbouw een stuk minder positief over hun huidige bedrijfssituatie. Ten opzichte van het vierde kwartaal in 2017 is de stemmingsindex met 5 punten gedaald. Met name de pluimveehouders (-19 punten) en varkenshouders (-11 punten) waren minder tevreden over de huidige situatie op hun bedrijf.

Ondernemers van opengrondstuinbouwbedrijven waren juist positiever (+5 punten). Van alle sectoren zijn ondernemers in de boomkwekerij, bollen-, fruit- en opengrondsgroenteteelt momenteel het meest tevreden over hun bedrijfssituatie.

Toekomstverwachting

De toekomstverwachting van ondernemers over hun bedrijfssituatie voor over 2 à 3 jaar is slechts beperkt toegenomen in het eerste kwartaal van 2018. In het vierde kwartaal van 2017 kwam de index net boven de 6 punten uit.