SP Oldambt kiest nieuw bestuur

Winschoten - SP Oldambt heeft een nieuw bestuur gekozen. De ledenvergadering heeft ingestemd met alle voorgedragen nieuwe en aanblijvende bestuursleden.

Het bestuur bestaat uit voorzitter Jacolien Komdeur, afdelingssecretaris Frits Tonkes en de algemene bestuursleden Johan Wesselink (tevens penningmeester), Robin Boltjes (tevens webmaster), Rikus Brader, Andre Nobbe en Willem van Veen.

Verder is tijdens de ledenvergadering kennis genomen van het coalitieakkoord met de PvdA, PvhN en VVD. Het akkoord werd toegelicht door SP- wethouder Kees Swagerman. Het coalitieakkoord werd vervolgens door de vergadering unaniem gesteund en goedgekeurd.