Coalitie gemeente Oldambt met PvdA, VVD, PvhN en SP is rond

Winschoten - De onderhandelaars van de fracties van PvdA, SP, VVD en PvhN hebben een coalitieakkoord gesloten voor de bestuursperiode 2018-2022. De partijen bereikten een akkoord over het programma en de collegevertegenwoordiging. Dit akkoord wordt nog voorgelegd aan de achterban van de partijen en vervolgens aan de gemeenteraad.

Het nieuw te vormen college wil de verbinding aangaan en stevig inzetten op samenwerking. De gebiedsgerichte aanpak en het ondernemersloket zijn daarvoor de twee belangrijkste pijlers. De ambities van het nieuwe college zijn hoog, maar financieel is er ook zwaar weer op komst.

‘’Door samen te werken en ‘stenen’ met mensen te verbinden, maken we completer beleid en nemen we weloverwogen en gedragen beslissingen. Dat doen we niet alleen, dat kan alleen samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, raad, college en de regio. En daarmee zorgen we ervoor dat we het anders dan eerder maken, met zijn allen,’’ staat er in het coalitieakkoord.

Portefeuilleverdeling
De fracties bevelen aan voor de vorming van een college van burgemeester en wethouders het aantal wethouders te stellen op vier. De volgende kandidaten worden door de coalitievormende partijen hiertoe naar voren geschoven:
- PvdA: Laura Broekhuizen, wethouder Leefbaarheid, ruimte en welzijn.
- SP: Kees Swagerman, wethouder Middelen, mobiliteit en beheer.
- VVD: Erich Wünker, wethouder Economie, arbeidsmarkt, sport en
dienstverlening.
- PvhN: Bard Boon, wethouder Onderwijs, jeugd, cultuur en duurzaamheid.

In het ‘coalitieakkoord 2018-2022 Anders maken we samen’ staat dat het goede uit het verleden niet wordt losgelaten, maar worden ook duidelijk nieuwe accenten gelegd. De hoofdlijnen van het coalitieakkoord ziet u in de infographic Anders maken we samen. De PvdA, SP, VVD en PvhN gaan voor én met de samenleving aan de slag; de deuren staan open. Genoemde partijen staan passend bij de titel ‘Anders maken we samen’ open voor ideeën en suggesties van alle partijen uit de raad.