De eerste kluten bij Finsterwolde zijn er weer

Finsterwolde - De eerste kluten zijn gesignaleerd op het nieuwe kluteneiland op de kwelder bij de Dollard in Finsterwolde. Het eiland is speciaal gemaakt voor kluten, zodat zij bij het broeden niet worden gestoord door vossen of andere roofdieren. Belangstellenden kunnen het zien tijdens een veldbezoek.

De aanleg van het kluteneiland is onderdeel van het project Brede Groene Dijk. Naast het creëren van een geschikte broedplek voor deze vogels, bouwen we met de uitgegraven klei een kleidepot tegen de dijk aan. In dit depot laten we slib uit polder Breebaart rijpen tot klei voor het versterken van de huidige dijk tot een Brede Groene Dijk. 

De Brede Groene Dijk is een innovatief demonstratieproject voor de versterking van de zeedijk. Omdat het een voorbeeld is voor binnen- én buitenland, hebben vele specialisten, waaronder de deltacommissaris, het al gezien. Op 19 mei is het project voor iedereen toegankelijk.

Veldbezoek

Belangstellenden kunnen mee op veldbezoek. In ongeveer twee uur zien zij alle trajecten uit het project: de klutenplas, de kleirijperij én de Brede Groene Dijk en horen ze hoe, wat en waarom.

Vertrokken wordt om 9.30 uur vanaf het Ambonezenbosje aan de Carel Coenraadpolder 5 in Finsterwolde. Aanmelden kan via i.ackermann@hunzeenaas.nl.

​Meer informatie over het project staat op www.hunzeenaas.nl/bredegroenedijk