Hinder onvermijdelijk bij Aanpak Ring Zuid

Winschoten - Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort hebben 30.000 adressen van de stad Groningen een brief gestuurd waarin ze aankondigen dat de werkzaamheden op de zuidelijke ringweg nu snelgaan beginnen. Hinder voor het verkeer en voor omwonenden is onvermijdelijk. In 2021 moet alles klaar zijn.

De ombouw van de zuidelijke ringweg is een omvangrijk project. De weg wordt vanaf Hoogkerk tot aan Westerbroek aangepakt. Het verkeer krijgt extra rijstroken en er verandert het een en ander aan de op- en afritten. Het Julianaplein en het Vrijheidsplein worden ongelijkvloers. Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep gaat de ringweg zelfs onder de grond. Hier bovenop komt een nieuw park: het Zuiderplantsoen. De aanpak moet de bereikbaarheid en de veiligheid verbeteren en deomgeving leefbaarder maken.

Tijdelijke wegen
Op verschillende plekken langs de ringweg is aannemer Combinatie Herepoort al begonnen. Zo zijn de bomen op de hellingen van de weg weggehaald en zijn kabels en leidingen verlegd. Kortgeleden is een begin gemaakt met de aanleg van tijdelijke wegen, zodat het verkeer tijdens de werkzaamheden kan doorrijden. Er komt bijvoorbeeld een tijdelijke weg op de noordbaan van de ringweg, tussen het
Julianaplein en de Europaweg. In beide richtingen zijn daar dan voor langere tijd twee smallere rijstroken beschikbaar. De zuidbaan wordt afgebroken om daar het verdiepte weggedeelte te bouwen. Vooral in de ochtend- en avondspits kan dit tot vertraging leiden.

Overlast
Hoewel de aannemer maatregelen neemt om de overlast voor de directe omgeving te beperken, is bijvoorbeeld geluidshinder niet te voorkomen. Dat geldt ook voor extra bouwverkeer, trillingen en stof. Soms is het nodig in de avond en de nacht te werken. Dat heeft te maken met de veiligheid van de wegwerkers en de weggebruikers. Nachtelijke werkzaamheden kunnen tot in de verre omtrek
hoorbaar zijn. Direct omwonenden krijgen van tevoren een brief als er werkzaamheden in de buurt zijn die naar verwachting hinder opleveren. Maar inwoners van de stad kunnen ook overlast ondervinden van werkzaamheden waarover ze niet per brief zijn ingelicht.

Weggebruikers
Weggebruikers krijgen het advies om voor vertrek op de website www.groningenbereikbaar.nl te kijken voor advies over hun route. Verkeer dat de stad nadert, wordt via informatiepanelen langs de snelweg geïnformeerd over eventuele opstoppingen en omleidingen. Meer informatie op www.aanpakringzuid.nl