Obs De Tweemaster in Winschoten in teken van Scheepsvaart

Winschoten - Op obs De Tweemaster in Winschoten stond de afgelopen maand het thema Scheepvaart centraal. Daarbij kwamen onder meer schepen, zeehelden, zeeën en piraten aan bo bod. De kinderen hebben in de klassen een tentoonstelling gemaakt, die ouders en belangstellenden konden bewonderen.

Sommige groepen hebben een bezoek gebracht aan een woonboot in de haven van Winschoten, een aantal groepen is zelfs op excursie naar Groningen geweest. Zij brachten onder andere een bezoek aan het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Alle leerlingen hebben meegewerkt aan het creëren van drie grote groepswerken die in de school hangen. Deze werken zijn tot stand gekomen onder de bezielende leiding van kunstenares Anja Lofvers. Zij kreeg het voor elkaar om van allemaal kleine bootjes, gemaakt door de kinderen, grote zeeën vol scheepjes te creëren. De inzet van de kunstenares heeft plaats kunnen vinden door de culturele subsidie beschikbaar gesteld door de gemeente Oldambt.