Nieuwe datum inloopavond Blauwe Loper

Winschoten - In verband met het overlijden van burgemeester Pieter Smit van de gemeente oldambt is de inloopavond over de Blauwe Loper verplaatst naar woensdag 25 april. De avond wordt van 17.00 tot 20.00 uur gehouden in de Harbour JazzClub in Winschoten.

De ontwerper en aannemer zijn die avond aanwezig om het voorlopige ontwerp te presenteren. Ook de bestuurders van gemeente Oldambt, provincie Groningen en projectbureau Blauwestad zijn aanwezig om een toelichting te geven en om vragen te beantwoorden. De inloopavond is een initiatief van gemeente Oldambt, provincie Groningen en projectbureau Blauwestad. Tijdens de avond wordt het eerste schetsontwerp van de toekomstige fiets- en voetgangersbrug tussen Winschoten en Blauwestad toegelicht. Mening Tussen 10 en 12 april konden inwoners uit gemeente Oldambt online hun mening geven over het eerste schetsontwerp. De resultaten hiervan zijn inmiddels verzameld en worden meegenomen in het besluitvormingsproces. Ook tijdens de inloopavond kan men zijn of haar mening over de nieuwe brug delen door het gesprek aan te gaan met de aanwezige bestuurders. De meningen worden meegenomen in het besluit over de Blauwe Loper. Langste fiets- en voetgangersbrug van Europa De Blauwe Loper wordt met 800 meter de langste fiets- en voetgangersbrug van Europa. De brug moet een opvallend uiterlijk krijgen. De Blauwe Loper bestaat eigenlijk uit vier bruggen, namelijk een brug over het Winschoterdiep, de Rijksweg A7, de ecologische zone en het Oldambtmeer. Planning Na een positief besluit wordt de overeenkomst met de aannemer getekend en wordt het ontwerp verder uitgewerkt. In het voorjaar van 2019 start de bouw van de Blauwe Loper.