FNV huldigt jubilarissen

GRONINGEN - In een feestelijke bijeenkomst, zijn FNV jubilarissen gehuldigd die 50 (21), 60 (14) of 70 (2) jaar lid zijn van FNV en diens voorlopers.

Er volgen nog, later dit jaar, twee jubilaris huldigingen van jubilarissen die 40 jaar lid zijn en die 25 jaar lid zijn. De bijeenkomst werd geleid door FNV lokaal kaderlid Geert Peeks. De spelden werden uitgereikt door FNV lokaal bestuurslid Adriana Simpelaar. Vakbondsbestuurder Anne van Dijk hield een toespraak. In zijn toespraak stond van Dijk stil bij de gebeurtenissen uit het verleden en de regeringsvoornemens. De FNV verzet zich tegen verslechtering van het ontslagrecht. Het Nederlandse ontslagrecht is gemiddeld qua bescherming en goedkoop qua ontslagvergoeding. Werkgevers beweren, zonder blikken en blozen het tegendeel. Door verslechteringen in het verleden doorgevoerd, hebben wij nu te maken met onderbetaalde uitzendkrachten en ZZP-ers. De FNV bestrijdt deze misstanden. Ook blijft de FNV hameren op AOW voor werknemers die lichamelijke arbeid doen. Deze werknemers, die vaak al 45 jaar werken, worden onevenredig getroffen door de versnelde AOW verhoging en het afschaffen van partner AOW. Door het afschaffen van de partner AOW in 2015 moeten deze werknemers en hun partners het jaren met een halve AOW moeten doen terwijl een vrijgezel 70% AOW krijgt. Van Dijk dankte de leden voor hun trouw aan de bond. De bond is net zo nodig voor werknemers als de dijken voor Nederland.