Treant Zorggroep pakt voortrekkersrol medicatieveiligheid

Ter Apel - Een veilig en verantwoord medicijngebruik is van levensbelang en daarom bundelen Treant Zorggroep, ontwikkelaar Nexus en Nictiz hun krachten.

Gezamenlijk werken de partijen aan een nieuwe manier van gegevensuitwisseling waarbij zowel patiënt als zorgprofessional een actueel overzicht krijgen van de medicatie die een patiënt gebruikt. Ook veranderingen in doseringen zijn in een oogopslag te zien. Vanmiddag, 20 april, ondertekenden de partijen hiervoor een overeenkomst. De module die Treant met de organisaties ontwikkelt dient als standaard voor alle andere ziekenhuizen in het land. Voortrekkersrol Samen met Nexus ontwikkelt Treant een testomgeving. De resultaten hiervan worden gebruikt voor een module die als standaard gaat dienen voor uitwisseling van medicatiegegevens. Ook voor Nexus is het een belangrijke ontwikkeling. Commercieel directeur Eric van Kooten van Nexus: ‘Aandacht voor medicatieveiligheid is van essentieel belang om het aantal onnodige ziekenhuisopnames ten gevolge van medicatiefouten te verlagen. Met de introductie van de Nexus/Medicatie module in de Nederlandse markt voldoen wij aan de laatste informatiestandaard. Ons streven is dat Treant, maar ook andere zorgaanbieders, deze module in 2019 in gebruik kunnen nemen.’ Onvoldoende uitwisseling actuele medicatiegegevens Mirthe van Dort, programmacoördinator VIPP bij Treant Zorggroep: ‘Medicatieoverzichten zijn vaak niet actueel doordat wijzigingen in doseringen, het eerder stoppen of juist langer toedienen van medicatie niet altijd goed en eenduidig geregistreerd worden. Ook ontbreekt informatie over het daadwerkelijke medicijngebruik van een patiënt. Om dit op te lossen gaan we medicatiegegevens registreren en uitwisselbaar maken. Hierdoor wordt goed inzichtelijk wat de arts heeft voorgeschreven, gewijzigd of gestopt, wat de apotheek op basis daarvan heeft geleverd en wat de patiënt daadwerkelijk gebruikt.’ Op de foto: Boven (staand) van links naar rechts: Gerben Krewinkel (manager ICT Treant), Marja Verwoerd (programmamanager medicatieproces Nictiz), Maurice van Staveren (apotheker Treant), David Post (raad van bestuur Treant), Albert Siblesz (manager programmabureau Treant) Onder (zittend) van links naar rechts: Eric van Kooten (commercieel directeur Nexus), Carla van de Wiel, (voorzitter raad van bestuur Treant), Fred Hiddinga (directeur Nexus), Lies van Gennip (directeur Nictiz)