Game geeft inzicht in mogelijkheden duurzame energie

Winschoten - De provincie Groningen laat een digitaal spel ontwikkelen waarmee Groningers kunnen ontdekken hoe duurzame energie in hun omgeving kan worden opgewekt.

Woensdag bespraken Provinciale Staten van Groningen hoe de inwoners van Groningen beter mee kunnen praten over de komst van bijvoorbeeld zonneparken en windmolens in hun omgeving. Op initiatief van de ChristenUnie is besloten dat naast de bijeenkomsten die worden georganiseerd bewoners ook betrokken worden door middel van de door de Hanzehogeschool ontwikkelde We Energy Game. De We Energy Game is een spel waarbij de speler probeert om zijn eigen stad of dorp van voldoende, betaalbare en duurzame energie te voorzien. De uitdaging is het vinden van een optimale balans tussen de belangen van omwonenden, milieu en energielevering. "De energietransitie zal voor veel Groningers gevolgen hebben. Daarom moeten ook zoveel mogelijk Groningers kunnen meedenken", aldus ChristenUnie-Statenlid Fredric Geijtenbeek. "Met de ontwikkeling van het spel kunnen alle Groningers ook thuis op de bank ontdekken wat energietransitie in hun omgeving betekenen kan."