Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds verder als Jeugdfonds Sport & Cultuur

Winschoten - Het landelijke Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds gaan samen verder als het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Hoewel het Jeugdfonds Sport en het Jeugdfonds Cultuur in de provincie Groningen niet gefuseerd zijn, zullen ze wel meer gezamenlijk naar buiten treden. Aan de missie en werkwijze verandert niets.

Behalve een nieuwe naam is er ook een gezamenlijke visuele identiteit. Het adres van de nieuwe website is: www.jeugdfondssportencultuur.nl/groningen. De overtuiging is dat het voor kinderen en jongeren die opgroeien in armere gezinnen niet uitmaakt of zij zich kunnen uitleven tijdens voetbal, judo, drummen of streetdance. Het belangrijkste is dat ze mee kunnen doen, de kans krijgen zich te ontwikkelen en hun leefwereld te vergroten. Over het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Contributie of lesgeld Het Jeugdfonds Sport & Jeugdfonds Cultuur Groningen betaalt de contributie c.q. lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor sport, dans, muziek of iets anders creatiefs. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam, schuldhulpverlener of andere professional die bij het kind/gezin betrokken is. De contributie/het lesgeld wordt direct betaald aan de club of instelling waar het kind op les gaat. De fondsen zijn actief in alle gemeenten in de provincie Groningen.