Open middag cbs Maranatha in Winschoten

Winschoten - Cbs Maranatha aan de Hoogklei 7 in Winschoten houdt Op dinsdag 10 april van 15.00 tot 16.30 uur een open middag.

De leerlingen en leerkrachten laten danzien wat ze allemaal leren, doen en beleven op deze open christelijke school. Er wordt onder meer uitleg gegeven over 'the leader in me', 'kiva', de veilige sportieve gezonde school, Engels vanaf groep 1, acadin voor talentvolle leerlingen. De school heeft een voorschoolse en naschoolse opvang en start dit jaar nog met een peutergroep. Voor wie deze middag niet kan komen is een het mogelijk om een afspraak te maken via Wya Kloosterhuis (0597-415137). Zie ook www.cbsmaranatha.nl.