Boeren in Vlagtwedde bewerken akkers met oog voor bodem en natuur

Vlagtwedde - Zes pachters gaan de komende tijd de landbouwgrond 'natuurinclusief' bewerken op de Westeresch bij Vlagtwedde. Dat betekent dat er wordt gewerkt met extra aandacht voor natuur, bodem en biodiversiteit.

Het proefproject ging op donderdag 5 april van start op de Westeresch, waarbij gedeputeerde Henk Staghouwer symbolisch een akker bewerkte met een tractor. Deze maand is het tijd om de verschillende gewassen in te zaaien. De komende tijd worden er negen gewassen gezaaid, waar het er eerder om drie tot vier verschillende soorten ging. Dit gebeurt op veertig kleine akkertjes in plaats van acht grote. Behalve dat er meer verschillende gewassen geoogst worden, is het ook de bedoeling dat er een mooi cultuurhistorisch divers landschap tot stand komt. Onderzoek Het proefproject op de Westeresch is onderdeel van een groter geheel. Samen met de partenorganisaties Staatsbosbeheer, Werkgroep Grauwe Kiekendief en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), blijft de provincie werken aan het stimuleren en faciliteren van meer natuurinclusieve landbouw. Er zijn verschillende manieren van natuurinclusieve landbouw. De RUG gaat de komende tijd onderzoek doen om te kijken wat werkt en wat niet, zowel op landbouwkundig als ecologisch gebied.