Dienstverlening Synergon behaalt bonus

Winschoten - De afdeling schoonmaak van Synergon maakt dagelijks schoon op 20 basisscholen van Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen (SOOOG). In het meerjarencontract dat door SOOOG en Synergon is afgesloten zijn

prestatieafspraken gemaakt die ieder jaar geëvalueerd worden. In 2017 heeft de afdeling schoonmaak zeer goed gepresteerd op het gebied van schoonmaakkwaliteit. De kwaliteit wordt het hele jaar gecontroleerd en gemeten. Daarnaast heeft Synergon veel gedaan aan het ontwikkelen en begeleiden van haar medewerkers. Bij het beoordelen van de prestatieafspraken is door SOOOG over 2017 duizend euro aan Synergon uitgekeerd. Dit bedrag wordt 'feestelijk' besteed aan de 31 medewerkers die dagelijks op de SOOOG-locaties werkzaam zijn. “Wij zijn ontzettend trots op onze medewerkers die met veel passie en betrokkenheid de schoonmaakdienstverlening verzorgen op de scholen. Het zijn zeer scherpe contractafspraken die we met SOOOG hebben afgesloten, daarom is het erg knap dat we dit gepresteerd hebben. We gaan natuurlijk wel in 2018 proberen om het resultaat van 2017 te overtreffen”, aldus Arjan Tonnis, projectleider Dienstverlening.