Ode aan De Punt van Reide

Termunten - De Punt van Reide is een schiereilandje tussen De Dollard en de Eems. De landtong is een restant van de oeverwal van de Eems die door de stormvloeden niet is weggeslagen. Hierop lagen eertijds twee dorpen: Oosterreide en Westerreide. Het schiereiland bestaat grotendeels uit kwelders. Arjen Boswijk uit Groningen maakte onderstaand gedicht over dit gebied.

Aan het einde van de wereld Niet heel ver van Hongerige Wolf over de Reiderwolder Polderdijk langs de kaarsrechte Duitse grens ligt het einde van het land waar je panoramisch ver moet kijken naar de stilte Gezien de kiekkaaste in de polder om visdiefjes met de snavel vol garnalen om de lepelaars die altijd terugkeren en in de verte Emden aan de Dollard en wat je hier hoort aan de Eems is de rusteloze zee en de wiekslagen van krijsende zilvermeeuwen op de wind Dit is het einde van Groningen nog met een oude spuisluis voor de verdwenen binnenvaart van aardappels en suikerbieten waar woedende vloeden sloegen langs de resten van de oeverwal waar nu niets meer is dan de levende natuur