Start proefproject 'natuurinclusieve landbouw' op de Westeresch

Vlagtwedde - De provincie Groningen zoekt - samen met boeren en betrokken partijen - naar duurzame vormen van landbouw met oog voor dieren, planten en de omgeving. Startvan de werkzaamheden van dit proefproject is donderdag 5 april op de Westeresch.

Hiermee wordt ingespeeld op veranderde wensen van de consument die verantwoord en gezond voedsel wil en op eisen die gesteld worden aan natuur en landschap. Natuurinclusieve landbouw is een voorbeeld van duurzame landbouw. Door de samenwerking tussen Werkgroep Grauwe Kiekendief, Staatsbosbeheer, provincie Groningen en in het bijzonder ook de pachters, wordt dit proefproject natuurinclusieve landbouw de komende tijd echt zichtbaar op de Westeresch, ten noord-westen van Vlagtwedde. Programma 09.00 uur: Ontvangst met koffie/thee bij aan de Veelerweg 19 in Vlagtwedde. 09.30 uur: Gedeputeerde Henk Staghouwer legt uit wat 'natuurinclusief' betekent en waarom het belangrijk is. 09.40 uur: Aanwezigen lopen naar de Westeresch. 09.50 uur: Kort interview met de direct betrokkenen 10.10 uur: Als symbolisch startmoment gaat gedeputeerde Staghouwer een akker bewerken. 10.30 uur: Einde. Aangeraden wordt om casual kleding en schoenen aan te trekken. Bij zeer slecht weer (aanhoudende regen) wordt het startmoment verplaatst naar een ander tijdstip.