Nieuwe beleidsregels subsidieverlening in de gemeente Westerwolde

Wedde - De gemeente Westerwolde heeft een nieuwe Algemene Subsidieverordening geformuleerd en als verdere uitwerking daarvan nieuwe beleidsregels opgesteld. De beleidsregels richten zich met name op niet-professionele organisaties die jaarlijks een subsidie ontvangen voor het mogelijk maken van bepaalde activiteiten.

Voor deze organisaties organiseert de gemeente twee bijeenkomsten op dinsdag 10 april en donderdag 19 april. Tijdens de bijeenkomsten leggen vertegenwoordigers van de gemeente uit welke veranderingen zich voordoen in de beleidsregels voor subsidieverlening. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 10 april in het gemeentehuis in Wedde. Op donderdag 19 april de tweede bijeenkomst plaats in het gemeentehuis in Sellingen. Beide bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur. Aanmelden Organisaties kunnen zich tot 4 april met maximaal twee personen aanmelden voor één van beide bijeenkomsten via gemeente@westerwolde.nl. Harmonisatie Per 1 januari 2018 zijn de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde samengevoegd tot de nieuwe gemeente Westerwolde. Op diverse beleidsterreinen vindt op dit moment harmonisatie plaats, zo ook in de subsidieverlening.